Lenka Hlinková

Lenka Hlinková Ženský algoritmus, o.z.   „Knihy, angličtina a technológie. To sú tri nástroje, ktoré už roky denne používam k svojej práci. Americké centrum ich má v Košiciach zasadené do jedného čarovného priestoru a pod vedením šikovných ľudí táto kombinácia nadobúda veľmi mocný rozmer. Už druhý rok spolupracujeme pri vzdelávaní žien, dievčat a učiteľov v … Read More

Tomáš Filip

Tomáš Filip LEAF, Gymnázium sv. Edity Steinovej   „Ako lektor LEAFu vediem pre Americké centrum Košice Workshopy kritického myslenia, ktoré sú určené predovšetkým, no nielen učiteľom. Je skvelé, že Americké centrum prišlo s podnetom na tieto workshopy a vážim si možnosť ich viesť a spoznávať tak nie iba pedagógov, ale aj všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti … Read More

Lýdia Tobiášová

Lýdia Tobiášová Výkonná riaditeľka, Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike   „Poslaním Fulbrightovej komisie je podporovať vzájomné porozumenie medzi USA a Slovenskom prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen. V tomto úsilí nám v regiónoch pomáhajú práve americké centrá. Koordinátori centier sú pevnou súčasťou nášho tímu na vzdelávacích veľtrhoch, seminároch a informačných stretnutiach, pomáhajú nám nadväzovať a udržiavať … Read More

Dianne McNarry

Dianne McNarry Dobrovoľníčka spoločenstva Cooperative Baptist Fellowship   „S Americkým centrom spolupracujem od roku 2005. Prvýkrát som ho navštívila, keď som pre mňa a moje deti hľadala knihy v angličtine po tom, ako sme sa prisťahovali na Slovensko v roku 2004. Začala som viesť knižný klub v roku 2006 a vo vedení skupín knižného a diskusného klubu pokračujem až doteraz. Prostredníctvom knižného a diskusného klubu som spoznala mnoho Slovákov, ktorí mi pomohli rozšíriť moje chápanie ľudí a kultúry na Slovensku. Najpodstatnejšie však je, že som si … Read More

Martin Kubuš

Martin Kubuš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici   „Ako učiteľ prekladateľských štúdií a organizátor prekladateľského soirée, ktoré organizuje naša katedra dvakrát ročne, považujem spoluprácu s Americkým centrom za veľmi dôležitú a na nezaplatenie. Okrem bohatého výberu kníh poskytuje centrum našim študentom možnosť stretnúť sa s prekladateľmi (ktorí prekladajú americkú literatúru) osobne. Naši študenti môžu diskutovať o konkrétnych dielach, veľa sa učia o preklade, americkej literatúre … Read More

John Edwin Skelton

John Edwin Skelton Dobrovoľník, York, England   „Americké centrum v Štátnej knižnici v Banskej Bystrici je veľmi užitočným miestom. Komplexná ponuka kníh, časopisov a informačných brožúr je vynikajúcim zdrojom informácií, ktorý poskytuje podnikom, univerzitám, školám a občanom materiály, ktoré pokrývajú všetky druhy tém. Vďaka centru som sa podelil o svoje znalosti so študentmi z celého regiónu a dokonca som mohol založiť diskusnú skupinu. Stačí sa len dostať do štátnej knižnice a (po)užívať.“

Frederika Copková

Frederika Copková Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica   „Americké centrum v Banskej Bystrici som prvýkrát navštívila ešte na strednej škole a odvtedy sa tam veľmi rada vraciam, už ako učiteľka s mojimi študentmi. Centrum nám sprostredkovalo interaktívne vyučovacie hodiny či možnosť pozrieť si zaujímavý dokument z pohodlia tulivakov (preto sem radi chodia aj moji študenti). Okrem toho nám centrum poskytlo aj prednášky zamerané na možnosti štúdia v USA a sprostredkovalo pre našu školu návštevy z veľvyslanectva USA. Príjemnú atmosféru … Read More

Peter Ridilla

Martina Gajdošová Dobrovoľníčka, Book Club, Košice   „S Americkým centrom v Košiciach som začala spolupracovať ako dobrovoľníčka v roku 2019. Vediem knižný klub, nakoľko knihy boli vždy mojimi spoločníkmi a sprevádzajú ma každý deň. Som rada, že týmto spôsobom môžem priviesť ľudí bližšie k spoznávaniu amerických spisovateľov a diskutovať o ich tvorbe. Každé naše stretnutie … Read More

Peter Rusinák

Peter Rusinák Americká obchodná komora v SR   „Od roku 2021 sa spolu s Americkým centrom v Banskej Bystrici v rámci unikátneho rozvojového programu Entrepreneurial Thinking snažíme podporovať podnikavosť, tvorivosť a zavádzanie inovácií u predstaviteľov regionálnej samosprávy ako aj u riaditeliek a riaditeľov stredných odborných škôl. Na projekte spolupracujeme s kolegami z Veľvyslanectva USA a ochotu a pocit spolupatričnosti zo strany … Read More

Petra Kotuliaková

Petra Kotuliaková Aj ty v IT   „Americké centrá nie sú pre nás v Aj ty v IT iba fyzické priestory, kde môžeme realizovať naše vzdelávacie aktivity pre dievčatá a ženy. Sú to miesta, kde sme našli dôveru a chuť spájať dievčatá a technológie a vytvárať podmienky, aby sa tieto spojenia ďalej rozvíjali. Ak s niekým fungujeme na rovnakej vlnovej dĺžke, American Spaces Slovakia patrí práve do tejto skupiny.“