Lýdia Tobiášová
Výkonná riaditeľka, Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

 

„Poslaním Fulbrightovej komisie je podporovať vzájomné porozumenie medzi USA a Slovenskom prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen. V tomto úsilí nám v regiónoch pomáhajú práve americké centrá. Koordinátori centier sú pevnou súčasťou nášho tímu na vzdelávacích veľtrhoch, seminároch a informačných stretnutiach, pomáhajú nám nadväzovať a udržiavať kontakt s miestnym akademickým prostredím a sú pre nás zdrojom informácií o živote spoločnosti v regiónoch. Americké centrá sú zároveň priestorom, kde sa americkí štipendisti pôsobiaci na Slovensku môžu osobne stretávať s miestnou komunitou a priblížiť jej hodnoty, kultúru a život v USA.