Dianne McNarry
Dobrovoľníčka spoločenstva Cooperative Baptist Fellowship

 

„S Americkým centrom spolupracujem od roku 2005. Prvýkrát som ho navštívila, keď som pre mňa a moje deti hľadala knihy v angličtine po tom, ako sme sa prisťahovali na Slovensko v roku 2004. Začala som viesť knižný klub v roku 2006 a vo vedení skupín knižného a diskusného klubu pokračujem až doteraz. Prostredníctvom knižného a diskusného klubu som spoznala mnoho Slovákov, ktorí mi pomohli rozšíriť moje chápanie ľudí a kultúry na Slovensku. Najpodstatnejšie však je, že som si tu našla veľa priateľov a tieto naše priateľstvá pretrvávajú už roky. Spoločne sme si v Americkom centre vybudovali malú komunitu.“