Martin Kubuš
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

„Ako učiteľ prekladateľských štúdií a organizátor prekladateľského soirée, ktoré organizuje naša katedra dvakrát ročne, považujem spoluprácu s Americkým centrom za veľmi dôležitú a na nezaplatenie. Okrem bohatého výberu kníh poskytuje centrum našim študentom možnosť stretnúť sa s prekladateľmi (ktorí prekladajú americkú literatúru) osobne. Naši študenti môžu diskutovať o konkrétnych dielach, veľa sa učia o preklade, americkej literatúre a americkej kultúre ako takej. Ďakujem!“