John Edwin Skelton
Dobrovoľník, York, England

 

„Americké centrum v Štátnej knižnici v Banskej Bystrici je veľmi užitočným miestom. Komplexná ponuka kníh, časopisov a informačných brožúr je vynikajúcim zdrojom informácií, ktorý poskytuje podnikom, univerzitám, školám a občanom materiály, ktoré pokrývajú všetky druhy tém. Vďaka centru som sa podelil o svoje znalosti so študentmi z celého regiónu a dokonca som mohol založiť diskusnú skupinu. Stačí sa len dostať do štátnej knižnice a (po)užívať.“