Tomáš Filip
LEAF, Gymnázium sv. Edity Steinovej

 

„Ako lektor LEAFu vediem pre Americké centrum Košice Workshopy kritického myslenia, ktoré sú určené predovšetkým, no nielen učiteľom. Je skvelé, že Americké centrum prišlo s podnetom na tieto workshopy a vážim si možnosť ich viesť a spoznávať tak nie iba pedagógov, ale aj všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Informačne presýtená doba zvyšuje význam kritickej analýzy dostupných dát a schopnosti odlíšiť propagandu, dezinformácie a konšpiračné teórie od relevantného obsahu, zároveň aj zručnosti precízne a stručne formulovať svoj názor. A o to sa v Americkom centre Košice snažíme.“