Lenka Hlinková
Ženský algoritmus, o.z.

 

„Knihy, angličtina a technológie. To sú tri nástroje, ktoré už roky denne používam k svojej práci. Americké centrum ich má v Košiciach zasadené do jedného čarovného priestoru a pod vedením šikovných ľudí táto kombinácia nadobúda veľmi mocný rozmer. Už druhý rok spolupracujeme pri vzdelávaní žien, dievčat a učiteľov v oblasti informačných technológií. Spoločne budujeme komunitu technologických nadšencov a napriek pandémii ju rozširujeme online aj ďaleko za hranice Východného Slovenska.“