Peter Rusinák
Americká obchodná komora v SR

 

„Od roku 2021 sa spolu s Americkým centrom v Banskej Bystrici v rámci unikátneho rozvojového programu Entrepreneurial Thinking snažíme podporovať podnikavosť, tvorivosť a zavádzanie inovácií u predstaviteľov regionálnej samosprávy ako aj u riaditeliek a riaditeľov stredných odborných škôl. Na projekte spolupracujeme s kolegami z Veľvyslanectva USA a ochotu a pocit spolupatričnosti zo strany Amerického centra si nesmierne vážime!