Petra Kotuliaková
Aj ty v IT

 

„Americké centrá nie sú pre nás v Aj ty v IT iba fyzické priestory, kde môžeme realizovať naše vzdelávacie aktivity pre dievčatá a ženy. Sú to miesta, kde sme našli dôveru a chuť spájať dievčatá a technológie a vytvárať podmienky, aby sa tieto spojenia ďalej rozvíjali. Ak s niekým fungujeme na rovnakej vlnovej dĺžke, American Spaces Slovakia patrí práve do tejto skupiny.“