Martina Martausová
Katedra britských a amerických štúdií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

„Americké centrum v Košiciach som začala navštevovať ešte ako doktorandka na Katedre britských a amerických štúdií. Bola som súčasťou debatného a filmového klubu. Do centra sa vraciam, ale tentoraz už so svojimi študentmi. Okrem priestorov na prezentácie študentských prác nám centrum poskytuje možnosti pre verejnú a neformálnu diskusiu na rôznorodé témy spojené s American Studies programom. Študenti tak môžu zažiť konfrontáciu aj s neakademickým prostredím. Veľmi si tiež cenia premietania filmov s diskusiou alebo prezentácie inšpiratívnych ľudských príbehov. Sme úprimne vďační za tento priestor pre diskusiu a za jeho inšpiratívnosť.“