Naša vízia:

Zaži Ameriku

Navštívte naše centrá v miestnych knižniciach v Banskej Bystrici a v Košiciach. Americké centrá sú moderné a technologicky vybavené priestory určené pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Vytvárajú priestor na interakciu medzi Slovákmi a Američanmi a našimi dvoma krajinami.

Čo ponúkame:

Materiály na výučbu a štúdium anglického jazyka
Poradenstvo ohľadom štúdia v USA a učebnice pre skúšky TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT
Beletriu pre všetky vekové kategórie
Odbornú literatúru z oblasti americkej literatúry, lingvistiky, umenia, histórie, politiky, atď.
Americké filmy a dokumenty na DVD (v jednotlivých centrách máme v ponuke okolo 1000 filmov)
Americké periodiká
Databázu eLibraryUSA
Študovňu s počítačmi a laptopmi a pripojením na WiFi
Technologické vzdelávanie
3D perá a 3D tlačiarne
Micro:bitové sety, ozoboty
Stolové hry

Americké centrá poskytujú informácie o USA a podporujú dobré vzťahy a porozumenie medzi Slovákmi a Američanmi. Centrá tiež poskytujú informácie o možnostiach štúdia v Spojených štátoch amerických, prezentujú americkú kultúru a jej hodnoty. Podporujeme učiteľov angličtiny a študentov, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v angličtine. V súčasnosti organizujeme aj programy a workshopy zamerané na technologické vzdelávanie a mediálnu gramotnosť. Programy sú často organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.

Naše aktivity:

Anglický jazyk

V našich centrách majú študenti a učitelia k dispozícii materiály k štúdiu či výučbe anglického jazyka (slovníky, učebnice a pracovné zošity). Máme materiály vhodné aj pre úplných začiatočníkov. V centrách prebieha aj výuka pre špecializované skupiny, ako napríklad kurz angličtiny pre novinárov.

Učitelia angličtiny sa môžu prihlásiť na odber tzv. English teaching FORUM v ktoromkoľvek Americkom centre. FORUM magazine vychádza štvrťročne a pomáha učiteľom pri výuke anglického jazyka. Veľvyslanectvo USA na Slovensku publikáciu distribuuje zdarma na prihlásené školy.

Poradenstvo pre štúdium v USA

Poskytujeme informácie k štúdiu v Spojených štátoch amerických a pomôžeme Vám s celou jeho prípravou. V jednotlivých centrách máme aktualizovanú zbierku informačných materiálov a záujemcom poskytujeme základné informácie ohľadom možností štúdia v USA ako aj prijímacieho procesu. (Spolu)organizujeme rôzne podujatia súvisiace so štúdiom v USA. Okrem toho naše centrá ponúkajú najaktuálnejšie učebnice a prípravné materiály na jazykové testy TOEFL a IELTS a štandardizované testy SAT, GRE, GMAT a iné.

Nové technológie

Centrá v Banskej Bystrici a Košiciach sú vybavené laptopmi, micro:bitmi, 3D tlačiarňou a 3D perami, ktoré sú k dispozícii pre verejnosť. Navštívte nás spolu so svojou triedou, alebo s priateľmi a naučte sa základy kódovania. Pravidelne organizujeme workshopy pre učiteľov a študentov. Kontaktujte našich koordinátorov a my vám pomôžeme ponoriť sa do sveta IT.

Školské exkurzie

Dohodnite si exkurziu s vašimi žiakmi zo základnej, strednej alebo vysokej školy. Koordinátor pre vašich žiakov pripraví tématickú prednášku či kvíz alebo technologickú aktivitu (3D tlač, aktivita s micro:bitmi). Predstaví vám tiež centrum a jeho vybavenie. Na dohodnutie exkurzie kontaktujte konkrétne centrum.

Podujatia a programy

Zúčastnite sa našich verejných diskusií s americkými expertmi, navštívte našu jazykovú kaviareň, networkingové podujatia, semináre a kvízy. Taktiež organizujeme stretnutia pre záujemcov o výmenné študijné pobyty, na ktorých je možné stretnúť absolventov študijných programov a vypočuť si ich osobné dojmy z pobytu. V Košiciach môžete navštíviť náš pravidelný debatný krúžok. Americké centrá sú takisto miestami, kde je možné stretnúť ľudí z Veľvyslanectva USA na Slovensku, ale aj zástupcov z Fulbrightovej komisie, ktorí vám poradia ohľadne štúdia v USA. Sledujte náš Facebook a Instagram alebo sa opýtajte priamo našich koordinátorov v jednotlivých centrách.

Dobrovoľníctvo

Pridajte sa do nášho tímu dobrovoľníkov. Môžete nám pomôcť organizovať podujatia, či samostatne viesť workshopy. Hľadáme ľudí s technologickými zručnosťami (3D tlač, programovanie) či zaujímavými záľubami, o ktoré by ste sa chceli podeliť. Ale aj oduševnelých fotografov a nadšencov sociálnych médií. Staňte sa členmi našej komunity a spoznajte nových priateľov.

Kde sa nachádzame:

American Center
Košice

Štátna vedecká knižnica
Hlavná 10, 042 30 Košice
+421 918 245 864
kosice@americanspaces.sk

Pondelok, streda, piatok: 9:00 – 15:00
Utorok, štvrtok: 13:00 – 20:00

 

Martina Jesenská
Koordinátorka
Jozef Fabrici
Poradca EducationUSA

American Center
Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
+421 48 471 0784
banskabystrica@americanspaces.sk

Pondelok - Piatok: 10:00 – 12.30 a 13.00 – 17:00

 

Róbert Címer
Koordinátor

American Center
Žilina

Krajská knižnica v Žiline
Antona Bernoláka 47, 011 77 Žilina
+421 41 723 3090
zilina@americanspaces.sk

Pondelok: 10:30 – 17.00
Utorok: 10:30 – 17.00
Streda: 12:00 – 18.00
Štvrtok: 10:30 – 17.00
Piatok: 10:30 – 17.00

 

Ida Berthotyová
Koordinátor

Naša komunita:

 

Chcem odoberať novinky:

Zaujímajú ma informácie z:

Touto registráciou zároveň udeľujem súhlas Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických v Bratislave, P.O.Box 309, 814 99 Bratislava na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa za účelom informovania o vzdelávacích kurzoch, workshopoch a ďalších podujatiach Amerických centier na Slovensku.

Zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním a uchovaním označených osobných údajov na neurčitú dobu.

Súhlas s uchovávaním údajov je možné kedykoľvek odvolať formou písomného odvolania súhlasu doručenému Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických v Bratislave, P.O.Box 309, 814 99 Bratislava alebo elektronickým odhlásením z newslettra (kliknutím na "odhlásiť" v pätičke newslettra).

Dotknutá osoba má právo požadovať od Veľvyslanectva USA na Slovensku prístup k uchovávaným osobným údajom a právo požadovať opravu, vymazanie všetkých osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Dotknutá osoba má tiež právo požadovať nápravu prostredníctvom konania podľa § 99 a 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.